Lista projekata

Bubanj Potok / Izgradnja naplatne stanice na autoputu Beograd-Niš sa pripadajućim putevima, Vrčin

Bruto građevinske površine 27581m2

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski monolitni radovi
 • Prefabrikovani AB šipovi (2433 kom.)

Stambene zgrade u centralnom delu područja “Beograd na vodi” – plot18

 • BW Vista (2Po+Pr+23+Te)
 • BW ParkViwe (2Po+Pr+23+Te)

Bruto površina 70000m2

Izvedeni radovi:

 • Pripremni radovi
 • Zemljani radovi
 • Armirano-betonski radovi
 • Suvomontažni radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Keramički radovi
 • Parketarski radovi
 • Fasaderski radovi
 • Bravarski radovi

Stambeno poslovni kompleks u centralnom delu područja “Beograd na vodi” – plot 21a

Na građevinskoj parceli plot 21a izvedeni su radovi na dve 24.spratne kule

Bruto površina 77 000m2

Izvedeni radovi

 • Zemljani radovi
 • Armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Hidroizolaterski radovi

Poslovni objekat spratnosti 3Po+Pr+8 u bloku 43-Novi Beograd

Bruto građevinska površina 28000 m2

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Bravarski radovi
 • Spoljno uređenje sa priključnim putevima oko objekta

Poslovni objekat spratnosti 3Po+Pr+8 u bloku 43-Novi Beograd

Bruto građevinska površina 12500 m2

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Mašinsko malterisanje

Hotel i poslovni centar

 • Površina podzemnih etaža iznosi 7500m2
 • Ukupna bruto površina kompleksa je 65000m2

Izvedeni radovi:

U sklopu TC izvedeni radovi u delovima objekata (kancelarije i lokali)

 • Armirano-betonski radovi
 • Bravarski radovi
 • Keramički radovi
 • Suvomontažni radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Tapetarski radovi

Hotel, Zgrada UP1-5B / Zgrada UP1-14

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Hidroizolacioni radovi
 • Termoizolacioni radovi
 • Cementna košuljica
 • Materisanje
 • Suvomontažni radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Tapetarski radovi
 • Fasaderski radovi (kontaktna fasada)
 • Spoljno uređenje (oblaganje i postavljanje kamena)

Gradska javna garaža u Kragujevacu

Brutograđevinske površine 8000m2

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Mašinsko malterisanje
 • Cementna košuljica
 • Molersko-fasaderski radovi

Hala za proizvodnju memorijske pene u Rumi, Srbija

Kompleks se sastoji od 4 zgradea

Zgrada 2 – 5250 m2

Zgrada 3 – 8250 m2

Zgrada 4 – 8250 m2

Zgrada 5 – 7250 m2

Izvedeni radovi:

Svi garđevinski i zanatski radovi po sistemu ključ u ruke. Sa svim povezanim instalacijama i spoljnim uređenjem kompleksa.

LIDL Srbija

Maloprodajni objekat bruto površine od 1400m2

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi
 • Suvomontažni radovi
 • Stolarski radovi sa aluminarijom
 • Molersko-farbarski radovi
 • Limarski radovi
 • Fasaderski radovi

Nadogradnja i rekonstrukcija hotelskog objekta Maestral u Pržnu, Crna Gora.

Bruto građevinske površine 12000m2

Izvedeni radovi:

 • Montaža čelična konstrukcija
 • Zidarski radovi
 • Suvomontažni radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Tapetarski radovi
 • Keramičarski radovi
 • Fasaderski radovi
 • Spoljno uređenje

Stambeno-poslovni objekat, Uralska 3, Beograd

Bruto građevinske površine 27000m2

Izvedeni radovi:

 • Izvođenje grubih građevinskih radova

Izgradnja zgrade za sudsku vlast

Bruto građevinske površine 25000m2

Izvedeni radovi:

 • Pripremni radovi
 • Zemljani radovi
 • Armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Suvomontažni radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Keramičarski radovi
 • Fasaderski radovi

Stambeno poslovna zgrada

Bruto građevinskih površina:

 • 4E odeljak 1 P=4.400,00 m2
 • 2E odeljak 4 P=4.200,00 m2
 • 2E odeljak 3 P=3.000,00 m2
 • 3E odeljak 1 P=3.600,00 m2

Izvedeni radovi:

Svi građevisnki i zanatski radovi po sistemu ključ u ruke

Petrol pumpa, Kovačica

Izvedeni radovi:

 • Izvođenje grubih građevinskih radova

Četvrti po veličini domaći dobavljač automobila.

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Mašinsko malterisanje

Naplatne rampe na autoputevima u Srbiji

Vrčin – izgradnja naplatne rampe sa pripadajućim putevima

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski monolitni radovi

 

Niš – tri naplatne stanice Sever, Malča i Istok

Izvedeni radovi:

 • Građevinsko zanatski radovi po sistemu ključ u ruke

 

Obrenovac – na državnom putu IA Br.2 ( E763), na km 24+250 – ulaz I na km 24+575 – izlaz

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi

Železnička stanica u gradu Smederevo,Srbija

Izvedeni radovi:

 • Armirano-betonski radovi

Izgradnja proizvodnog objekta u ulici Prvomajska bb, Leštane

Bruto građevinske površine 826,73m2

Izvedeni radovi:

 • Pripremni radovi
 • Zemljani radovi
 • Betonski i armirano-betonski radovi
 • Zidarski radovi
 • Tesarski radovi
 • Bravarski radovi
 • Čeličarski radovi
 • Limarski radovi
 • Keramičarski radovi
 • Fasaderski radovi
 • Molersko-farbarski radovi
 • Izolaterski radovi
 • Vodovd i kanalizacija
 • EE radovi
 • Telekomunikacione instalacije
 • ZOP
 • Spoljno uređenje